thumbnail

ประวัติผู้จัดทำเรซูเม่

                                             

(ประวัติผู้จัดทำและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา (น.ส. พัตราพร ปัญญายงค์)

 • ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่15) 
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่8) 
 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น48)
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต  (รุ่นที่56) 
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา (St.Mary's College)         

 ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คลีนเนส โพรไวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

 ความเชี่ยวชาญ

 • เชี่ยวชาญด้าน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
 • เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม

(อัตราค่าบริการ)

 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ ภาษาไทย 300 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ 350 ถ้วน (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำเรซูเม่ Resume และ CV ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย)
 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ภาษาไทย 350 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ ระหว่าง 400-450 บาท ถ้วน (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย) (กรณีข้อมูลของลูกค้ามีเป็นจำนวนมาก ทางเราขอแจ้งเรทราคาเพิ่มจากเดิมอีกเล็กน้อย เช่น 50.-)

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อวันนี้-แถมฟรี!!

แถมฟรี! คอร์สออนไลน์มูลค่า 500 บาท เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ แบบเร่งด่วน (Fast Interview) 

 • เข้าใจง่าย พูดได้ภายใน 1-3 วัน โดยคุณพัตราพร ปัญญายงค์ ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 10 ปี
 • สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ กว่า 60 คำถาม 
 • แนวคำตอบหลายรูปแบบ กว่า 100 ประโยค สามารถเลือกตอบได้
 • ฝึกฟังคำถามและคำตอบจากสำเนียงของเจ้าของภาษาโดยตรง และคำอธิบายอย่างละเอียด
 • สอนการแนะนำตัว อย่างละเอียด สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
 • บอกเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
 • สามารถเรียนได้ทุกที่ผ่าน Facebook กลุ่มปิด ทบทวนได้ตลอดชีพ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

โทรศัพท์:  09-5596-5993

ไอดีไลน์:  resume99รับทำเรซูเม่.com