thumbnail

ประวัติผู้จัดทำเรซูเม่

                                             

(ประวัติผู้จัดทำและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา (น.ส. พัตราพร ปัญญายงค์)

 • ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่15) 
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่8) 
 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น48)
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต  (รุ่นที่56) 
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา (St.Mary's College)         

 ประสบการณ์ทำงาน:

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) บริษัท อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Assistant HR Manager) บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส (Senior HR Officer) บริษัท ดาต้า วันเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

 ความเชี่ยวชาญ:

 • เชี่ยวชาญด้าน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
 • เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม

(อัตราค่าบริการ)

 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ ภาษาไทย 150 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ 350 ถ้วน (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าทำเรซูเม่ Resume และ CV ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย)
 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ภาษาไทย 250 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ ระหว่าง 400-450 บาท ถ้วน อิงตามปริมาณข้อมูลมาก-น้อย (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย) 

(โปรโมชั่นพิเศษ)

แถมฟรี! คอร์สตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ มูลค่า 500 บาท (Fast Interview) ให้เป็นไวภายใน 1-3 วัน ผ่าน Facebook กลุ่มปิด

 • เข้าใจง่าย พูดได้ภายใน 1-3 วัน โดยคุณพัตราพร ปัญญายงค์ ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 10 ปี
 • สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ กว่า 60 คำถาม 
 • แนวคำตอบหลายรูปแบบ กว่า 100 ประโยค สามารถเลือกตอบได้
 • ฝึกฟังคำถามและคำตอบจากสำเนียงของเจ้าของภาษาโดยตรง และคำอธิบายอย่างละเอียด
 • สอนการแนะนำตัว อย่างละเอียด สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
 • บอกเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
 • สามารถเรียนได้ทุกที่ผ่าน Facebook กลุ่มปิด ทบทวนได้ตลอดชีพ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

โทรศัพท์:  09-5596-5993

ไอดีไลน์:  resume99รับทำเรซูเม่.com