thumbnail

ติดต่อเรา

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

โทรศัพท์:  09-5596-5993

ไอดีไลน์:  resume99(อัตราค่าบริการ)

 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ ภาษาไทย 150 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ 350 ถ้วน (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าทำเรซูเม่ Resume และ CV ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย)
 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ภาษาไทย 250 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ ระหว่าง 400-450 บาท ถ้วน อิงตามปริมาณข้อมูลมาก-น้อย (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย) 

 • โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อวันนี้-แถมฟรี!! คอร์สออนไลน์ มูลค่า 500 บาท เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ให้เป็นไวภายใน 1-3 วัน ผ่าน Facebook กลุ่มปิด
(สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. แถมฟรี คอร์สออนไลน์เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 2. ปรึกษาฟรีด้านการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 3. เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่จำกัดจำนวนหน้า 4. ส่งงานเป็นไฟล์ Word ลูกค้าแก้ไขเองได้ 5. แก้ไขจุดผิดให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 6. ก่อนจัดทำเราจะโทรคุยกับลูกค้า เพื่อสรุปจุดสำคัญและจุดเด่นอย่างละเอียดพร้อมกัน และใส่ไปเพิ่มให้เรซูเม่น่าสนใจ โดดเด่นเหนือคู่แข่ง)

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อวันนี้-แถมฟรี!!

แถมฟรี! คอร์สออนไลน์มูลค่า 500 บาท เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ แบบเร่งด่วน (Fast Interview) 

 • เข้าใจง่าย พูดได้ภายใน 1-3 วัน โดยคุณพัตราพร ปัญญายงค์ ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 10 ปี
 • สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ กว่า 60 คำถาม 
 • แนวคำตอบหลายรูปแบบ กว่า 100 ประโยค สามารถเลือกตอบได้
 • ฝึกฟังคำถามและคำตอบจากสำเนียงของเจ้าของภาษาโดยตรง และคำอธิบายอย่างละเอียด
 • สอนการแนะนำตัว อย่างละเอียด สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
 • บอกเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
 • สามารถเรียนได้ทุกที่ผ่าน Facebook กลุ่มปิด ทบทวนได้ตลอดชีพ 

(ประวัติผู้จัดทำและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา (น.ส. พัตราพร ปัญญายงค์)

 • ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่15) 
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่8) 
 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น48)
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต  (รุ่นที่56) 
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา (St.Mary's College)         

 ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager) บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager) บริษัท อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant HR Manager) บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

 ความเชี่ยวชาญ

 • เชี่ยวชาญด้าน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
 • เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม

รับทำเรซูเม่.com