thumbnail

ติดต่อเรา(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

โทรศัพท์:  06-4050-0607

ไอดีไลน์:  resume88(อัตราค่าบริการ)

 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ ภาษาไทย 300 บาท ถ้วน / ภาษาอังกฤษ 350 ถ้วน (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำ เรซูเม่/CV เป็นภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย)
 • เรซูเม่ Resume / CV สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ภาษาไทย เริ่มต้น 350 บาท / ภาษาอังกฤษ เริ่มต้น 400 บาท (หมายเหตุ: กรณีลูกค้าจ้างทำ เรซูเม่/CV เป็นภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถเขียนและส่งข้อมูลมาให้ทางเราเป็นภาษาไทย)
 • (โปรโมชั่นพิเศษ) แถมฟรี! จดหมายสมัครงาน หรือ Cover Letter มูลค่า 250 บาท 
(สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: 1. แถมฟรี Cover Letter 2. แถมฟรี คอร์สออนไลน์เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 3. ปรึกษาฟรีด้านการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 4. เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่จำกัดจำนวนหน้า 5. ส่งงานเป็นไฟล์ Word ลูกค้าแก้ไขเองได้ 6. แก้ไขจุดผิดให้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 7. ก่อนจัดทำเราจะโทรคุยกับลูกค้า เพื่อสรุปจุดสำคัญและจุดเด่นอย่างละเอียดพร้อมกัน และใส่ไปเพิ่มให้เรซูเม่น่าสนใจ โดดเด่นกว่าคู่แข่งและได้รับเรียกสัมภาษณ์)

(โปรโมชั่นพิเศษ) แถมฟรี! 

แถมฟรี! คอร์สออนไลน์มูลค่า 500 บาท เรียนตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ แบบเร่งด่วน (Fast Interview) 

 • เข้าใจง่าย พูดได้ภายใน 1-3 วัน โดยคุณพัตราพร ปัญญา ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 10 ปี
 • สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์งานสำคัญ กว่า 60 คำถาม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยได้
 • แนวคำตอบหลายรูปแบบ กว่า 100 ประโยค สามารถเลือกตอบได้
 • ฝึกฟังคำถามและคำตอบจากสำเนียงของเจ้าของภาษาโดยตรง และคำอธิบายอย่างละเอียด
 • สอนการแนะนำตัว อย่างละเอียด สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
 • บอกเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
 • สามารถเรียนได้ทุกที่ผ่าน Facebook กลุ่มปิด ทบทวนได้ตลอดชีพ 

(ประวัติผู้จัดทำและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และภาษาอังกฤษ)ประวัติการศึกษา (น.ส. พัตราพร ปัญญายงค์)

 • ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่15) 
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่8) 
 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น48)
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต  (รุ่นที่56) 
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา (St.Mary's College)         

 ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คลีนเนส โพรไวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

 ความเชี่ยวชาญ

 • เชี่ยวชาญด้าน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • เชี่ยวชาญด้าน บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
 • เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

โทรศัพท์:  06-4050-0607

ไอดีไลน์:  resume88


รับทำเรซูเม่.com