thumbnail

วิธีเขียน resume เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์ทำงาน


 การเขียน resume  สามารถสร้างโอกาสหรือทำลายคุณในการหางานได้  มันอาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งในการเขียน resume เมื่อคุณมีประสบการณ์การทำงานน้อยหรือไม่มีเลย บทความต่อไปนี้จะคุณจะได้ทราบว่าจะต้องเพิ่มอะไรลงไปในการเริ่มต้นเขียน resume

1. เลือกรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน หลีกเลี่ยงรูปแบบที่ดูไม่เป็นทางการ

2. ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สามารถติดต่อคุณได้นั้นถูกต้องและอัพเดท  รวมทั้งหมายเลขมือถือ และ email  (หมายเหตุ: ถ้า email ของคุณ บัญชีชื่อผู้ใช้เป็น ชื่อเล่น ชื่อที่คิกขุ ดูไม่เป็นทางการ ควรพิจารณาสมัครเปิดอีเมลใหม่และใช้บัญชีชื่อผู้ใช้เป็นชื่อจริงของคุณ ซึ่งดูเป็นทางการกว่า และเหมาะสำหรับการใช้งานติดต่อธุรกิจ) ตัวอย่างเช่น pattaporn.nilkasame@hotmail.com

3. พารากราฟต้นๆ ให้บอกนายจ้าง เกี่ยวกับจุดแข็งที่สุดของคุณและลักษณะบุคลิกส่วนตัวที่นายจ้างปรารถนาที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งงานที่เราสมัคร

4.ระบุหลักสูตรการทำงานที่มหาวิทยาลัยที่คุณรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร จดบันทึกความสำเร็จทางวิชาการหรือรางวัลที่ได้รับ อธิบายถึงการปฎิบัติงานที่ดีเลิสของคุณว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและเพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างไร นอกจากนี้ถ้ามีการฝึกงาน ให้ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ฝึก สถานที่ฝึกงาน ระยะเวลาฝึกงาน  รายละเอียดของหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ  เขียนทุกประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาของคุณเท่าที่เป็นไปได้ให้นำมาใช้อ้างอิง

5. ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานจริงๆ อย่าพยายามใส่ข้อมูลเป็นเท็จ แต่ให้ใส่รายละเอียดงานกิจกรรมระหว่างศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา,ศาสนา,กลุ่มชมรมของมหาวิทยาลัยเป็นต้น ถ้าคุณมีตำแหน่งหน้าที่ในกลุ่มเหล่านี้ ให้เขียนอธิบายหน้าที่ของคุณราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของคุณ

6. ระบุกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมชุมชนของคุณ 


7.สุดท้าย ให้ขายคุณสมบัติในตัวคุณ โดยลิสรายการทักษะ,ความสามารถพิเศษ,หรือลักษณะบุคลิกภาพด้านบวก ที่องค์กรที่เราต้องการสมัครคาดหวัง

Tips:
1.  คุณอาจเคยได้ยิน ว่าการเขียน resume ครั้งแรกของคุณ อย่าเขียนยาวมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ นายจ้างจะไม่คิดว่าประวัติการทำงานที่ยาวเหยียดจะมาจากคนที่พึ่งเรียนจบใหม่ๆ
(ข้อนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผู้เขียนไม่เห็นด้วย สมัยก่อนผู้เขียนได้เขียน resume สมัครงานและพยายามรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวกันให้ตรงตามตำรา แต่กลับไม่มีบริษัทไหนเรียกผู้เขียนไปสัมภาษณ์สักราย เพราะข้อมูลที่ที่จะทำให้เรซูเม่น่าสนใจไม่สามารถถูกบีบอัดให้เหลือเพียงหน้าเดียวได้ เราจึงไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์จำกัดการเขียนเรซูเม่ให้เหลือเพียงหน้าเดียว แต่ควรตั้งวัตถุประสงค์เขียนเรซูให้ครบถ้วน ให้มีข้อมูลที่นายจ้างต้องการรู้ ให้มีข้อมูลที่จะทำให้เรซูเม่น่าสนใจมากกว่า

2. อย่าโกหก และให้ใส่ข้อมูลจริงเสมอ การหลอกลวงจะถูกพบได้อย่างชัดเจนจากผู้สัมภาษณ์งานที่มีประสบการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้คุณตกงานได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์:  06-4050-0607

ไอดีไลน์:  resume88

รับทำเรซูเม่.com